Comhairliúcháin 2018


Print page

D’iarr an Rialtas ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí dul i gcomhairle le teaghlaigh faoi mholtaí ón a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do do theaghlach. 


Tá próiseas forleathan comhairliúcháin á eagrú ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí anois maidir le conas a thacaíonn sé le daoine faoi mhíchumas.


Is é cuspóir an phróisis seo daoine faoi mhíchumas, tuismitheoirí leanaí faoi mhíchumas, agus ionadaithe earnála a mhealladh agus a ndearcthaí a lorg a bhaineann le hidirchaidreamh luath le daoine faoi mhíchumas ar aon dul le moltaí 9A, 9B agus 10 den tuarascáil Luach Saothair a Bhaint as an Obair.

Más mian leat an ceistneoir suirbhé do Mholadh 9A de Luach Saothair a Bhaint as an Obair a chomhlánú, cliceáil an nasc seo, le do thoil: 

Nasc le Suirbhé Mholadh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Más mian leat an ceistneoir suirbhé do Mholtaí 9B agus 10 de Luach Saothair a Bhaint as an Obair a chomhlánú, cliceáil an nasc seo, le do thoil: 

Nasc le Suirbhé Mholadh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Féach thíos, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise.

Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Iarraimid ort an páipéar comhairliúcháin seo a léamh chun foghlaim faoi na moltaí agus an ceistneoir a chomhlánú ina dhiaidh sin. Tá na naisc leis na ceistneoirí suirbhé thuas, i ngar do bharr an leathanaigh seo.

Baineann Moladh 9A le hathruithe a bheartaítear a dhéanamh ar an aois a chríochnaítear íocaíocht tacaíochta ioncaim míchumais amháin (an

Liúntas Cúram Baile) agus a thosaítear íocaíocht eile (Liúntas Míchumais).

D’fhéadfadh an moladh seo difear a dhéanamh do do theaghlach, mar sin, is tábhachtach go gcuireann tú do dhearcadh in iúl faoi. Má theastaíonn an suirbhé seo uait i bhformáid formáid Braille, déan teagmháil, le do thoil, le: DCASurvey@welfare.ie  nó glaoigh ar 071 9193270.

Má theastaíonn cabhair uait le ceist a thuiscint nó más fearr leat an suirbhé a chomhlánú ar an nguthán, glaoigh ar 071 9193270, le do thoil.

 

Tuarascáil - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

 
 

Tuarascáil - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

 
Leagan Fuaime - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair
 
Leagan Fuaime - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair
 

Físeán ISL - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Físeán ISL - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9A Luach Saothair a Bhaint as an Obair

 Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Baineann Moladh 9B le hathruithe a bheartaítear a dhéanamh ar íocaíocht Liúntas Cúram Baile. payment.
Baineann Moladh 10 le coincheap an ‘luath-idirchaidrimh’ i scéimeanna tacaíochta ioncaim. Ciallaíonn luath-idirchaidreamh, más féidir leat oibriú agus más mian leat oibriú, cuirfimid gach uile thacaíocht fhéideartha ar fáil duit a luaithe agus is féidir chun cabhrú leat post a fháil.

Iarraimid ort an páipéar comhairliúcháin seo a léamh chun foghlaim faoi na moltaí agus an ceistneoir a chomhlánú ina dhiaidh sin. Tá na naisc leis na ceistneoirí suirbhé thuas, i ngar do bharr an leathanaigh seo.

Má theastaíonn cóip pháipéir den suirbhé seo uait, nó cóip i bhformáid Braille, déan teagmháil, le do thoil, le: DCASurvey@welfare.ie nó glaoigh ar 071 9193270.

Má theastaíonn cabhair uait le ceist a thuiscint nó más fearr leat an suirbhé a chomhlánú ar an nguthán, glaoigh ar 071 9193270, le do thoil. .

 

Tuarascáil - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair;

 
 

Tuarascáil - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair

 
Leagan Fuaime - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair
 
Leagan Fuaime - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair
 

Físeán ISL - Páipéar Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair

Físeán ISL - Ceistneoir Comhairliúcháin: Moladh 9B agus 10 Luach Saothair a Bhaint as an Obair

 
Last modified:27/03/2018