Seirbhís Fostaíochta Áitiúil


Print page

Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) conarthaí chun Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla (SFÁ) a chur ar fáil i 24 suíomh.


Soláthraíonn an SFÁ geata áitiúil, nó pointe rochtana, ar réimse iomlán seirbhísí agus áiseanna chun cabhrú le lucht cuardaigh fostaíochta chun fostaíocht a fháil den chéad uair nó filleadh uirthi. Cuirtear seirbhísí ar fáil don lucht cuardaigh fostaíochta chuirtear ar aghaidh trí phróiseas gníomhachtúcháin na Roinne agus freisin do chliaint a thagann ar thóir na seirbhíse as a stuaim féin.

I measc na bpríomhsheirbhísí tá:

  • Seirbhís socrúcháin: clárú, treoir ghairme, meaitseáil folúntais agus post a fháil
  • Pleanáil ar Aghaidh: clárú, atreorú chuig cláir oideachais agus / nó oiliúna mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Gairme.
  • Faisnéis faoin Margadh Saothair: Eolas agus comhairle ar éimsí a bhaineann le margadh saothair an chliaint.
  • Idirghabháil / Treoir: Treoir phearsanta chun plean cosán gairme a cheapadh; comhairleoireacht gairme agus atreorú chuig gníomhaireachtaí tríú páirtí.
  • Idirchaidreamh idir an cliant agus an fostóir: Teagmháil le fostóirí, folúntais a aithint agus abhcóideacht ar son cliant.
  • Cúnaimh Iar-Chlár Fostaíochta: Réimse iomlán tacaíochtaí do dhaoine a bhfuil sé deacair orthu fostaíocht a fháil trí chláir mhargaidh saothair.
  • Cúnamh Iar-Chlár Oiliúna/Oideachais: Réimse iomlán tacaíochtaí do dhaoine a bhfuil sé deacair orthu fostaíocht a fháil tar éis oiliúint nó oideachas a bhaineann le fostaíocht.
Last modified:23/04/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img