Seirbhís Fostaíochta Áitiúil - Baile Átha Cliath Láir


Print page

LES BIIKR na Canála

Comhtháthú Dhroichead Órga
Sráid Naomh Uinseann Thiar
Inse Chór
Baile Átha Cliath 8
Teil. Oibre: 353 (0) 1 453 7324
Facs Oibre: 353 (0) 1 453 7228
 

LES Bhaile Bhlainséir

Aonad 106 Teach an Diolúnaigh
Eastát Tionsclaíochta Chúil Mhín
Baile Átha Cliath 15
Teil. Oibre: 353 (0) 1 820 6379
Facs Oibre: 353 (0) 1 820 6383

LES Chathair Istigh Bhaile Átha Cliath 

Grúpa Athnuachana na Cathrach Istigh
85 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1
Teil. Oibre: 353 (0) 1 876 4670
Facs Oibre: 353 (0) 1 819 7926
 
Ionad Acmhainní Naomh Aindriú
114 Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2
Teil. Oibre: 353 (0) 1 677 1930
 
Iardheisceart na Cathrach Istigh
Aonad D, Cúirt Dhigiteach
Sráid Rainsford
Baile Átha Cliath 8
Teil. Oibre: 353 (0) 1 511 1260
 
Iarthuaisceart Lár na Cathrach
42 Sráid an Mhainéir
Baile Átha Cliath 7
Teil. Oibre: 353 (0) 1 868 6333  

LESB Bhaile Átha Cliath 12

17A Bóthar San Aignéas
Cromghlinn
Baile Átha Cliath 12
Teil. Oibre: 353 (0) 1 405 9300
Facs Oibre: 353 (0) 1 405 9359
Last modified:01/05/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img