Méadú Maireachtála Aonair - SW 36


Print page

Is íocaíocht é an Méadú Maireachtála Aonair do dhaoine atá ina gcónaí:

  • go hiomlán leo féin, nó
  • leo féin go príomha i gcásanna ar leith.

Anuas air sin, is gá go bhfaigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí atá liostaithe thíos ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Má cháilíonn tú, faigheann tú an méadú le d'íocaíocht leasa shóisialaigh gach seachtain.

Last modified:27/05/2013