Nuashonruithe is déanaí


Print page

Dé Céadaoin, an 18 Deireadh Fómhair  

3.15pm
Beidh gach Oifig an Phoist – seachas 11 cheann – ar oscailt agus beidh na gnáthíocaíochtaí Leasa Shóisialaigh á ndéanamh acu i ndiaidh 3pm inniu. Chun teacht ar an bhfaisnéis iomlán, féach https://goo.gl/psBsJD

2.28pm
Tá na socruithe a rinne An Post do chustaiméirí an RGFCS ar fáil anseo a bhfuil íocaíocht Leasa Shóisialaigh le fáil inniu acu i gceantair ar imir #Ophelia http://bit.ly/2ikmUFk ​tionchar orthu.

2.25pm
Is féidir linn a dheimhniú gur athosclaíodh inniu an líon beag oifigí de chuid an RGFCS agus Intreo a dúnadh inné.

13.30pm
Is eol dúinn go bhfuil roinnt oifigí de chuid An Post dúnta faoi láthair.
Tá socruithe déanta go ndéanfar íocaíochtaí ag Oifigí eile de chuid An Post do chustaiméirí Leasa Shóisialaigh a bhfuil a n-oifig an phoist áitiúil dúnta inniu. Féach an nasc thíos chun teacht ar fhaisnéis bheo ó An Post
Socruithe An Post do Chustaiméirí Leasa Shóisialaigh ar imir an cur isteach ar Sheirbhísí An Post an 18th Deireadh Fómhair tionchar orthu

9.50am
Is eol dúinn go bhfuil roinnt oifigí de chuid An Post dúnta faoi láthair mar gheall ar thionchar Stoirm Ophelia (briseadh cumhachta etc).
Leanann an cheist ag teacht chun cinn go fóill.
Molaimid dár gcustaiméirí chun na socruithe a léamh a chuir An Post i bhfeidhm do chustaiméirí a ndearnadh difear dóibh ar láithreán gréasáin An Post anseo.

Dé Máirt, an 17 Deireadh Fómhair  

6.36pm
Update for Social Welfare Customers living in Cork City and County 

6.25pm
Dea-nuacht do Chorcaigh – athosclófar ár n-oifig i gCionn tSáile faoi mar is gnách maidin amárach #Ophelia #Cork @Corkcoco @irishexaminer @Corks96FM

4.50pm
Neamhfhreastal ar an obair mar gheall ar fhíor-dhrochaimsir?

2.35pm
Nuashonrú do Chustaiméirí Leasa Shóisialaigh a chónaíonn i gContae Thiobraid Árann

1.35pm
Nuashonrú do Chustaiméirí Leasa Shóisialaigh a chónaíonn i gCathair agus i gContae Chorcaí

11.55am
Is eol dúinn go bhféadfadh go bhfuiltear ag cur isteach ar chuid dár n-oifigí i gCorcaigh. B’fhéidir go mbeidh cuid díobh dúnta. Cuirfear nuashonruithe ar fáil go gairid #Ophelia

9am
Cuireann drochaimsir moill ar íocaíochtaí seic le custaiméirí Leasa Shóisialaigh
Beidh ár n-oifigí agus ár seirbhísí go léir ar oscailt agus i mbun gnó faoi mar is gnách amárach. Idir an dá linn #staysafe #Ophelia

Dé Luain, an 16 Deireadh Fómhair

10.30pm
Meabhraítear duit go bhfuil gach oifig de chuid na Roinne dúnta inniu. Níor cheart do chustaiméirí agus don fhoireann taisteal. Ní chuirfear isteach ar íocaíochtaí custaiméara. #staysafe #Ophelia

10.26pm
Dúnfar gach Oifig de chuid na Roinne agus gach Ionad Intreo amárach. Ní chuirfear isteach ar íocaíochtaí custaiméara. Déanfaimid gach coinne chustaiméara a athsceidealú #Ophelia 


9.15pm
Ar mhaithe le sábháilteacht foirne agus chustaiméara, dúnfar gach oifig de chuid na Roinne agus gach Ionad Intreo amárach. Ní chuirfear isteach ar aon íocaíochtaí custaiméara. #Ophelia

Cuirfear gach coinne chustaiméara ar fud na tíre amach, in Ionaid Intreo, an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS), an tSeirbhís Achomhairc Neamhspleách agus Jobpath. #Ophelia #update

6.33pm
Nuashonrú #Ophelia: Cuirfear gach coinne chustaiméara sa RGFCS i gceantair Stádais Dhearg ar ceal amárach. Ní chuirfear isteach ar aon íocaíochtaí. Athshocrófar coinní.

 ​

Last modified:18/10/2017