Liúntas Cuardaitheora Poist & Liúntas Leasa Forlíontach – Athruithe 2014


Print page

I láthair na huaire, daoine a fhaigheann Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach, is cuma cén aois iad, a bhfuil páiste/páistí acu, faigheann siad €188 sa tseachtain de ráta pearsanta mar aon le €124.80 de mhéadú i leith aosach cáilithe, más cuí, móide méadú/uithe i leith páiste/páistí cáilithe. Ní athróidh na socruithe sin.

Gheofar thíos na huasrátaí íocaíochta pearanta, lena n-áirítear na híosrátaí do dhaoine faoi bhun 26 bliana nach bhfuil páiste acu. Bainfidh na rátaí laghdaithe den Liúntas Cuardaitheora Poist le daoine atá 25 bliana d'aois agus faoina bhun agus a dtagann deireadh tagtha lena dteidlíocht ar Shochar Cuardaitheora Poist ó Eanáir 2014 ar aghaidh.

Liúntas Cuardaitheora Poist – rátaí íocaíochta i láthair na huaire
Uasráta pearsanta do dhaoine atá 25 bliana d'aois agus os a chionn
€188
Méadú i leith aosach cáilithe
€124.80
Méadú i leith páiste cáilithe
€29.80
Uasráta pearanta do dhaoine 22-24 bliana.
€144
Méadú i leith aosach cáilithe
€124.80
Uasráta pearanta do dhaoine 18-24 bliana.
€100
Méadú i leith aosach cáilithe
€100

 

Liúntas Cuardaitheora Poist – ó Eanáir 2014
Uasráta pearsanta do dhaoine atá 26 bliana d'aois agus os a chionn
€188
Méadú i leith aosach cáilithe
€124.80
Méadú i leith páiste cáilithe
€29.80
Uasráta pearanta do dhaoine 25 bliana (*)
€144
Méadú i leith aosach cáilithe
€124.80
Méadú i leith aosach cáilithe (**)
€100
Méadú i leith aosach cáilithe
€100

* Daoine a bhíonn 25 bliana d'aois roimh Eanáir 2014, leanfaidh siad den €188 de ráta a fháil.

** Daoine a bhíonn idir 22 agus 24 bliana d'aois roimh Eanáir 2014, leanfaidh siad den €144 de ráta a fháil (móide na méadúithe gaolmhara d'aosach cáilithe).

Last modified:15/10/2013