Jabchlubanna


Print page

Cuireann Clubanna Fostaíochta seirbhís ar fáil do chuardaitheoirí poist chun cabhrú leo post a fháil den chéad uair nó tar éis post a chailleadh: cuirtear tacaíochtaí aonair, seirbhís 'buail isteach' agus ceardlanna foirmiúla ar fáil. Cabhraíonn Clubanna Fostaíochta le cuardaitheoirí poist céimeanna dearfacha a ghlacadh i leith a bpleananna gairm a fhíorú, agus chun deiseanna fostaíochta a scagadh agus a fhiosrú. Cuireann Clubanna Fostaíochta tacaíochtaí gníomhacha, praiticiúla agus rannpháirteacha ar fáil faoi threoir agus faoi mhaoirseacht cheannaire an Chlub Fostaíochta.

Féachann Clubanna Fostaíochta le feasacht a mhéadú agus cabhrú le rannpháirtithe tuiscint a fháil ar an difear mór is féidir le teicnící simplí a dhéanamh nuair a bhíonn post á chuardach. Cabhróidh na tacaíochtaí atá ar fáil le heolas níos cruinne a thabhairt do chuardaitheoirí poist ar na tréithe atá acu a chabhródh leo post a fháil.

 • Tacaíocht indibhidiúlaithe: tacaíocht phraiticiúil agus pearsanta duine le duine, m.sh. tacaíocht réamhagallaimh.
 • Seirbhís buail isteach: tá cead ag cuardaitheoirí poist leas a bhaint as áiseanna Chlub Fostaíochta (m.sh. idirlíon, teileafón, fótachóipeáil) faoi mar is áil leo féin.
 • Ceardlanna foirmiúla: idir 1 agus 4 seachtaine ar fad, ag brath ar riachtanais na gcuardaitheoirí poist. Gheofar féilire de na ceardlanna pleanáilte in oifigí Seirbhíse Fostaíochta agus in oifigí LES.

Ní mór atreorú ó Oifig Seirbhísí Fostaíochta nó oifig LES a bheith ag cuardaitheoir poist chun páirt a ghlacadh i gceardlann fhoirmiúil. Gheobhaidh cuardaitheoirí poist €20 sa tseachtain chun íoc as costais a bhaineann le freastal ar cheardlann fhoirmiúil.

Na ceardlanna foirmiúla a eagraíonn Club Fostaíochta, déanann siad a ndícheall a bheith solúbtha. Déantar freastal ar riachtanais speisialta agus cuirtear béim ar bhuanna lucht cuardaigh poist agus/nó riachtanais earnála. Seo samplaí de na topaicí a d'fhéadfaí a chlúdach i gceardlanna:

 • Próifíl a dhéanamh de scileanna cliaint aonair agus iad a mheaitseáil le deiseanna fostaíochta;
 • Plean Fostaíochta Aonair
 • Tuiscint a thabhairt ar an bpróiseas agallóireachta; ar chur chuige an fhostóra agus ar an tslí le scileanna agallaimh a fhorbairt agus a chleachtadh;
 • Ullmhú le haghaidh agallaimh; CV a ullmhú;
 • Teistiméirí a fháil agus teistiméireacht a iarraidh orthu;
 • An geilleagar áitiúil, fostóirí áitiúla, deiseanna fostaíochta áitiúla;
 • A luachmhaire atá scileanna inaistrithe;
 • Scileanna cumarsáide san ionad oibre;
 • A bheith rannpháirteach i ngrúpa, inspreagadh;
 • An tIdirlíon a úsáid chun post a chuardach, iarratais a dhéanamh ar líne;
 • Domhan na hoibre.

Cliceáil ar an nasc Suíomhanna Clubanna Fostaíochta chun Clubanna Fostaíochta ar fud na tíre a aimsiú.

Last modified:14/05/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí