Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

 

Dúnadh Scéim JobBridge

Tá Scéim JobBridge dúnta anois agus ní bheidh aon rannpháirtithe ann ar an gclár seo níos mó ó Dé hAoine, an 18 Lúnasa 2017 ar aghaidh.  Níl aon scéim eile ann faoi láthair a thiocfaidh in ionad na scéime.

An clár ‘Na Chéad Chéimeanna’

Más cuardaitheoir poist thú idir 18 agus 24 bliain d’aois agus más maith leat roinnt taithí oibre a fháil, ba cheart duit labhairt le cásoifigeach Roinne i d’Ionad Intreo áitiúil le do theidlíocht don chlár Na Chéad Chéimeanna a dheimhniú.

Más fostóir thú ar mhian leat deis socrúchán oibre a sholáthar do chuardaitheoir poist idir 18 agus 24 bliain d’aois, iarrtar ort an nasc thíos a chliceáil chun teacht ar bhreis faisnéise faoin gclár Na Chéad Chéimeanna.  Mar rogha air sin, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas chun teacht ar bhreis faisnéise:  firststeps@welfare.ie

http://www.welfare.ie/en/Pages/youth-development-internship.aspx
Last modified:21/11/2013
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img