Teistiméireachtaí JobBridge


Print page

Teistiméireacht Intéirneachta - Aoife O'Callaghan

Aoife O'Callaghan is ainm dom agus is máthair shingil mé le beirt leanaí áille. Bhí mé ag oibriú ar feadh naoi mbliana i mo phost deireanach agus deimhníodh go raibh mo phost á dhéanamh iomarcach. Ní raibh mé ag oibriú ar feadh bliana agus bhí iarratais á ndéanamh agam ar phoist lena linn sin agus níor éirigh liom aon rud a aimsiú. Chonaic mé poist Jobs Bridge ar láithreáin ghréasáin roimhe seo agus bhí mé idir dhá chomhairle. Bhí mé in ísle brí agus bhí an-fhaitíos orm, áfach, mar gheall nach raibh post agam agus ba mhian liom filleadh ar obair. Rinne mé an cinneadh go nglacfainn le post Jobs Bridge agus ní raibh mé riamh chomh sásta go ndearna mé amhlaidh.

Bhí an post Riarachán Oifige ar ghlac mé leis i ngar don áit a gcónaím. Dearbhaíodh dom, dá n-oibreoinn de réir mo lánchumais, go dtabharfaí post buan dom i ndiaidh na naoi mí. D'oibrigh mé go dian agus chruthaigh mé an méid a bhí mé in ann a dhéanamh, agus thaispeáin mé mo chuid láidreachtaí ACH d'fhoghlaim mé scileanna nua agus rinne Stiúrthóir Bainistíochta na cuideachta meantóireacht orm agus bliain go leith ina dhiaidh, tá post buan Bainisteoir Táirgthe agus Cúram Custaiméirí agam i ngnólacht a bhfuil ag éirí go geal leis. Tá fiú an deis agam chun taisteal timpeall an domhain agus casadh le cliaint nua.

Is féidir liom a rá go fíreannach gurb aoibhinn liom mo phost!! Is fiú go mór do dhaoine dífhostaithe glacadh le poist JobBridge, ach gan an meon "Conas is féidir liom cabhrú leis an gcuideachta?" a bheith acu, agus ina ionad sin, an meon "Conas is féidir leis an gCuideachta cabhrú liomsa?!" a bheith acu. Glac gach uile rud atá le foghlaim uaidh; bain an taithí go léir is féidir leat uaidh! Mura bhfuil aon phost ann ar deireadh, cuir san áireamh an méid atá bainte amach agat agus lean ar aghaidh agus tabhair faoi Intéirneacht eile agus foghlaim scileanna breise nó déan iarratas ar Phost leis na scileanna nua atá foghlamtha agat!!

Murach go bhfuair mé an post ag deireadh mo shocrúcháin naoi mí, is cinnte dearfa go leanfainn ar aghaidh agus go dtabharfainn faoi Intéirneacht eile le JobBridge.

Tá €50 sa bhreis á fháil agat – déarfadh roinnt daoine nach leor é agus déarfainn féin gur mó é ná an méid atá á fháil agat agus san fhadtéarma, eascróidh domhan iomlán nua as, i dtaobh cúrsaí meabhrach agus airgeadais, agus geallaim an méid sin duit!! Is gá duit do sheacht ndícheall a dhéanamh, agus gan amhras ar bith, ba cheart duit é seo a dhéanamh!!!!

Mura bhfuil tú cinnte fós, léigh seo arís!!

- Aoife O'Callaghan

Teistiméireacht ó Eagraíocht Óstála – Hewlett Packard, Gaillimh

"Chruthaigh JobBridge gur scéim nuálach agus fhíor-fhiúntach é do Chuardaitheoirí Poist agus do Hewlett Packard. D'éirigh le formhór na rannpháirtithe fostaíocht ardchaighdeáin lánaimseartha a bhaint amach. Cuireann JobBridge ar chumas rannpháirtithe a scileanna a thaispeáint agus saineolas praiticiúil a bhaint amach chun iad féin a bhunú mar fhostaithe fiúntacha agus chun deiseanna gairmiúla gairme a chruthú dóibh féin laistigh de HP agus eagraíochtaí eile araon. Ar an iomlán, díbríonn JobBridge an cás dúshainne "taithí ar bith" ina mbíonn roinnt cuardaitheoirí poist nuair a dhéanann siad iarracht áit a aimsiú sa lucht saothair. Oibríonn HP an-dlúth leis an Roinn Coimirce Sóisialaí agus leis na cuardaitheoirí poist agus caidreamh an-rathúil gairmiúil agus an-tairbhiúil, i ngach gné, cruthaithe do chách lena mbaineann".

- An Dr Chris Coughlan, Hewlett Packard Ltd., Gaillimh

Last modified:03/06/2015
 

 Fógraí

 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img