JobBridge


Print page
Untitled Document

Dúnadh Scéim JobBridge

Tá Scéim JobBridge dúnta anois agus ní bheidh aon rannpháirtithe ann ar an gclár seo níos mó ó Dé hAoine, an 18 Lúnasa 2017 ar aghaidh.  Níl aon scéim eile ann faoi láthair a thiocfaidh in ionad na scéime.

An clár ‘Na Chéad Chéimeanna’

Más cuardaitheoir poist thú idir 18 agus 24 bliain d’aois agus más maith leat roinnt taithí oibre a fháil, ba cheart duit labhairt le cásoifigeach Roinne i d’Ionad Intreo áitiúil le do theidlíocht don chlár Na Chéad Chéimeanna a dheimhniú.

Más fostóir thú ar mhian leat deis socrúchán oibre a sholáthar do chuardaitheoir poist idir 18 agus 24 bliain d’aois, iarrtar ort an nasc thíos a chliceáil chun teacht ar bhreis faisnéise faoin gclár Na Chéad Chéimeanna.  Mar rogha air sin, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas chun teacht ar bhreis faisnéise:  firststeps@welfare.ie

http://www.welfare.ie/en/Pages/youth-development-internship.aspx
Last modified:21/08/2017
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img