An mbeadh fáth ar bith nach bhfaighfí an Liúntas Breosla?


Print page

Ní bhfaighidh tú Liúntas Breosla, mar shampla:

  • má chónaíonn tú le duine seachas duine a fhaigheann íocaíocht cháiliúcháin a liostaítear ar leathanaigh 3 agus 4,
  • má chlúdaítear do riachtanais téimh faoi ghníomhas aistrithe maoine, nó
  • i gcás íocaíochtaí gan tástáil acmhainne, má tá coigilteas agus infheistíochtaí is fiú €58,000 nó níos mó agat féin agus ag daoine de do líon tí nó comhioncam seachtainiúil is fiú €100 nó níos mó os cionn an phinsin ranníocaigh Éireannaigh uasta is cuí i gcomhair do chúinsí.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.​

​​​​​
Last modified:02/03/2017
 

 Foirmeacha Iarratais