An bhfuil aon fháth ann nach bhféadfainn Liúntas Breosla a fháil?


Print page

bhfaighidh tú Liúntas Breosla, mar shampla, má:

  • tá tú i do chónaí le duine eile, seachas daoine a fhaigheann íocaíocht cháilitheach atá liostaithe in alt 2,
  • tá do riachtanais teasa á gcuimsiú faoi ghníomhas aistrithe maoine, nó
  • i gcás íocaíochtaí nach bhfuil de réir tástáil acmhainne, tá coigilteas agus infheistíochtaí agat féin agus ag muintir do theaghlaigh de bhreis is €58,000, nó ioncam comhcheangailte seachtainiúil de bhreis is €100 os cionn an phinsin chuí uasta Éireannaigh ranníocaigh le haghaidh do cháis féin.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Last modified:16/05/2012