Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

 

Tá, ní féidir ‘Creidmheasanna OFD’ a bhronnadh ach ar feadh 5 bliana ar a mhéad. Déantar tréimhsí éagsúla oibre mar OFD a chomhiomlánú d’fhonn na 5 bliana a áireamh. Mar shampla, má bhí tú i d’OFD ar feadh trí bliana roimhe sin, agus más mian leat dul thar lear mar OFD ar feadh trí bliana eile, ní chaileoidh tú do ‘Creidmheasanna OFD’ ach ar feadh dhá bhliain de do dhara sannadh oibre.

I gcás ina dtéann tréimhse do shannta oibre thar lear os cionn 5 bliana, bronnfar ‘Creidmheasanna OFD’ ort, sa mhéid gur féidir é, i leith na tréimhse is mó a théann chun tairbhe duit.

Last modified:25/03/2015