Postroinnt - SW105


Print page

 

Ní dhéantar. Braitheann ÁSPC duine ar an gcineál oibre a dhéanann sé/sí agus ar an méid airgid a thuilleann sé/sí.

Baineann Aicme A le fostaí atá 16 bliana go 66 bliana d’aois i bpost san earnáil phríobháideach nó i roinnt post san earnáil phoiblí ar feadh seachtaine ar bith ina bhfuil tuilleamh ináirithe iomlán €38 nó os a chionn sin á fháil aige nó aici.

Baineann Aicmí B, C agus D le fostaithe buana inphinsin sa tseirbhís phoiblí, dochtúirí agus fiaclóirí cláraithe a fhostaítear sa státseirbhís, Gardaí, oifigigh choimisiúnta Óglaigh na hÉireann, baill de Sheirbhís Altranais an Airm a earcaíodh roimh 6 Aibreán 1995.

Baineann Aicme H le hOifigigh Neamhchoimisiúnta agus le baill liostáilte d’Óglaigh na hÉireann.

Baineann Aicme J le fostaithe a thuilleann níos lu ná €38 in aghaidh na seachtaine ranníocaíochta nó atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin nó daoine i bhfo-fhostaíocht. Ní chuireann an Aicme seo clúdach ar fáil ach don Sochar Diobhálacha Ceirde amháin.

Last modified:20/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí