Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

 

Is cinneadh críochnaitheach dochloíte é cinneadh an Oifigigh Achomharc, de ghnáth, ach féadfar é a achomharc chun na hArd-Chúirte ar aon phonc dlí.

Féadfaidh sé a bheith faoi réir athbhreithnithe, áfach, sna dálaí seo a leanas:

  • Féadfaidh Oifigeach Achomharc é a athbhreithniú má thugtar fíricí nó fianaise nua a bhaineann leis an gcinneadh bunaidh ar aird ó tugadh an cinneadh achomhairc, nó.
  • Féadfaidh Príomh-Oifigeach na nAchomharc é a athbhreithniú má bhreithnítear go raibh an cinneadh mícheart mar gheall ar bhotún i ndáil leis an dlí nó na fíricí.

Agus iarratas á dhéanamh agat ar athbhreithniú ar chinneadh achomhairc, ní mór duit an fhianaise nua a chur faoi iamh, nó, má tá athbhreithniú ó Phríomh-Oifigeach na nAchomharc á lorg agat, ní mór duit fáthanna sonracha a gcreideann tú go ndearnadh botún maidir leis an dlí nó na fíricí a lua.​​​​​

Last modified:16/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

  Íoslódáilí