Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Rinneadh ináirithe an Sochar Máithreachais (lena n-áirítear aon mhéadú um chleithiúnaí aosaithe agus um chleithiúnaí linbh) chun críocha cánach ioncaim ó 1 Iúil 2013. Íocann an Roinn seo an Sochar Máithreachais go díreach le faighteoirí gan aon asbhaint chánach.

Chun cuidiú ó thaobh cáin a ghearradh ar an Sochar Máithreachais, cuirfidh an Roinn seo méid incháinithe an tSochair Mháithreachais in iúl d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun go gcuirfear san áireamh é chun críocha cánach ioncaim.

Ní ghearrtar cáin ar an Sochar Máithreachais i leith tréimhse ar bith suas go dtí 30 Meitheamh 2013, agus an dáta sin san áireamh. Má rinne tú an rogha go n-íocfaí do Shochar le d’fhostóir, a lean ansin de do ghnáthphá seachtainiúil a íoc fad is a bhí an Sochar á fháil, b’fhéidir go mbeifeá i dteideal aisíoca chánach má bhí an Sochar iníoctha i leith tréimhse ar bith roimh 1 Iúil 2013. Sa chás seo, ba chóir duit scríobh chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais nó an fhoirm ar líne a líonadh, cliceáil anseo, chun Ráiteas MB21 a iarraidh i leith aisíoca chánach (rud ar chóir duit é a chur ar aghaidh ansin chuig d’Oifig Chánach Áitiúil).

Níl aon ghá le ráiteas MB21 a iarraidh maidir le haon tréimhse de shaoire mháithreachais a thosaigh ar 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh sin.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar cháin a ghearradh ar an Sochar Máithreachais, logáil isteach, le do thoil, ar www.Revenue.ie.

Tabhair faoi deara
Ba chóir aon cheist maidir le gnóthaí cánach a chur ar d’Oifig Chánach Áitiúil. Tugtar uimhir ghutháin agus seoladh d’Oifige Cánach Áitiúla ar an bhfoirm um ‘Fhógra faoi Shocrú na gCreidmheasanna Cánach agus Scoithphointe an Ráta Chaighdeánaigh'.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais