Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Níl an Sochar Máithreachais faoi réir ÁSPC. Má dhéanann tú an rogha go n-íocfar do Shochar le d’fhostóir, a leanann ansin de do ghnáthphá seachtainiúil a íoc, is féidir go mbeidh tú i dteideal aisíoca ÁSPC. Ba chóir duit an Fhoirm Iarratais um Aisíoc Ranníocaíochtaí ÁSPC PRSIREF 1 a líonadh, foirm is féidir a fháil ar líne ag www.welfare.ie.

Last modified:30/09/2016