An ngearrtar cáin ar an Sochar Uchtaíoch?


Print page

  

Ní ghearrtar cáin ar an Sochar Uchtaíoch. Má roghnaíonn tú, áfach, go n-íocfar do Shochar le d'fhostóir, agus má leanann d'fhostóir ansin de do ghnáth-thuarastal seachtainiúil a íoc leat le linn duit an Sochar a fháil, is féidir go mbeidh tú i dteideal aisíoca chánach agus ÁSPC. Más mar seo atá an scéal, chomh luath agus a chríochnóidh do Shochar, scríobh chuig Rannóg an tSochair Uchtaíoch, le do thoil, nó cuir ríomhphost chuig Rannóg an tSochair Uchtaíoch, trí leas a bhaint as an bhfoirm shlán um fhiosrú ar an Sochar Uchtaíoch, chun Ráiteas AB21 a iarraidh i leith aisíoca chánach (rud ba chóir duit a sheoladh ansin chuig d'Oifig Chánach áitiúil).

I dtaca le haisíoc ASPC de, comhlánaigh an Fhoirm Iarratais ar Aisíoc Ranníocaíocaíochtaí ÁSPC PRSIREF 1, le do thoil, rud is féidir leat a fháil ar líne ag 'www.welfare.ie'.

 
Last modified:13/07/2011
 

 Downloads