Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Ní ghearrtar aon táille as rochtain a fháil ar fhaisnéis phearsanta, de ghnáth. Ní ghearrtar aon táille as iarrataí ar thaifid neamhphearsanta ó Dheireadh Fómhair 2014.

Féadfar táillí a ghearradh as taifid a chuardach, a aisghabháil agus/nó a chóipeáil.

Tá an chéad 5 huaire an chloig den chuardach agus den aisghabháil saor in aisce.

Féadfar iarrataí ilghnéitheacha nó iarrataí toirtiúla a dhiúltú ar fhorais riaracháin.

Tabhair faoi deara

Chun cabhrú le táillí a sheachaint nó a laghdú, cinntigh go dtagróidh iarrataí do shonraí ar leith agus do réimsí gnó ar leith, le do thoil.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais