Intreo


Print page
Intreo Logo Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo. Pointe teagmhála amháin a bheidh ann le haghaidh tacaíochtaí fostaíochta agus tacaíochtaí ioncaim.

Cheapamar an pointe teagmhála seo chun seirbhís níos éifeachtaí a thabhairt duitse. Gheobhaidh tú seirbhísí agus tacaíochtaí atá praiticiúil agus d'rithe ortsa, cibí an cuardaitheoir poist nó fostóir tú

Seoladh Intreo go foirmiúil in Ionad Intreo, Sligeach an 15 Deireadh Fómhair 2012.Seoladh Ionad Intreo, Sráid Parnell ar an 30 Deireadh Fómhair, 2012. Go gairid anois cuirfear an tseirbhís nua ar fáil in ionaid eile i gcaitheamh na mblianta 2012 agus 2013. .

Gheofar sonraí breise ag " Ceisteanna Coitianta i dtaobh Intreo"

Lucht Cuardaigh Post

Cad iad na seirbhísí agus na tacaíochtaí a chuireann Intreo ar fáil?

 • Beidh seirbhísí fostaíochta agus tacaíochtaí ioncaim ar fáil san aon áit amháin.
 • Gheobhaidh tú cúnamh agus comhairle den scoth mar gheall ar dheiseanna fostaíochta, oiliúna agus forbartha pearsanta.
 • D'reofar ar do riachtanais aonair chun cabhrú leat dul isteach sa lucht saothair.
 • Beidh áiseanna féinseirbhíse ann chun eolas agus treoir a thabhairt duit i dtaobh deiseanna fostaíochta agus deiseanna oiliúna.
 • Gheobhaidh tú eolas ar fholúntais poist : http://www.jobsireland.ie/.
 • Gheofar eolas ar na tacaíochtaí ioncaim ar fad a chuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí ar fáil, mar shampla íocaíochtaí cuardaitheora poist, íocaíochtaí um fhilleadh ar an obair agus um fhilleadh ar an oideachas, íocaíochtaí teaghlach aontuismitheora, pinsin agus eile. Lena chois sin, freagrúidh an fhoireann san oifig Intreo ceisteanna i dtaobh íocaíochtaí cuardaitheora poist agus íocaíochtaí teaghlach aontuismitheora.

Fostóirí

Cuireann Intreo rogha leathan tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil chun cabhrú leat daoine oiriúnacha a fhostí de réir mar a thagann folúntais chun cinn i do chuideachta.

I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil saor in aisce le haghaidh fostóirí tá:

 • Tacaíocht agus comhairle fostaíochta i dtaobh fostaithe in Éirinn agus fostaithe san Eoraip trí chéile, chun teacht a thabhairt duit ar iarrthóirí oilte atá réidh le dul i mbun oibre. Acmhainn den scoth is ea seirbhís fostaíochta Jobs Ireland Jobs Ireland nuair a bhíonn oibrithe ó n-earcú ag do chuideachta - anois agus sa todhchaí.
 • Seirbhísí intéirneachta agus socrúchán oibre JobBridge.
 • Tacaíochtaí airgeadais chun poist nua a chruthú, chun an costas ortsa a choimed chomh beag agus is féidir. Leis an Scéim Dreasachta Poist (ÁSPC) d'Fhostóirí tugtar d�ol�ine d'fhostóirí na gcion den ÁSPC a íoc i gcós fostaithe úirithe. Féadann fostóirí a chruthaíonn poist nua agus poist bhreise leas a bhaint as an scéim seo.
 • Tacaíochtaí san ionad oibre ar mhaithe le fostaithe atá faoi mhíchumas.
 • Comhairle agus teacht ar thionscnaimh fostaíochta a d'oirfeadh do do chuideachta.
Last modified:29/05/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí