Sochar Díobhála - SW30


Print page

Tá Sochar Díobhála ar cheann de na sochair atá ar fáil faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde.

Is íocaíocht sheachtainiúil é a dhéantar leat mura bhfuil sé ar do chumas obair a dhéanamh de bharr timpiste ag an obair nó de bharr galair a tholg tú mar gheall ar an gcineál oibre a dhéanann tú.

Is galar ceirde galar a tholgann tú i gcúrsa do chuid oibre, mar shampla, ó theagmháil le hoibreáin fisiceacha nó ceimiceacha. Is thar thréimhse ama a tholgann daoine galair óna slite beatha de ghnáth ach d'fhéadfadh duine galar den sórt a tholgadh anois is arís ó thimpiste aon uaire ag an obair.

Más mian leat liosta a fheiceáil de na galair cheirde a forordaíodh, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara:
Féadfar glacadh freisin le tionóisc le linn turais gan briseadh chuig an obair nó ar ais ón obair mar thimpiste ag an obair.

Go ginearálta, má íocann tú ÁSPC d’Aicmí A, D, J agus M, bíonn tú clúdaithe le haghaidh Sochar Díobhála.

Ní thugann Aicme ÁSPC B (A íocann Státseirbhísigh a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995) clúdach maidir le Sochar Díobhála ach tugann sí clúdach le haghaidh sochar eile faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde.

Tabhair faoi deara:
Níl daoine féinfhostaithe clúdaithe faoin scéim.

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí