Eolas ar an Sc�im um Ch�rama� Baile


Print page

 

Má éiríonn tú as obair chun aire a thabhairt do leanbh atá faoi bhun 12 bhliain d’aois nó do dhuine fásta faoi mhíchumas nó do leanbh faoi mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine, b’fhéidir nach mbeadh an líon céanna ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh agat agus a bheadh agat dá mba rud é gur oibrigh tú lasmuigh den bhaile. D’fhéadfaimis neamhaird a thabhairt ar na blianta a caitheadh ar an gcúramóireacht nuair a d’áireoimis conas a cháileofá don Phinsean Stáit (Ranníocach). Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Má tá an Sochar Linbh á fháil agat, ní gá duit clárú mar chúramaí baile.

Last modified:29/05/2014
 

 Íoslódáilí