An Li�ntas Cothabh�la do Ghalair Th�g�lacha


Print page

Is f�idir freastal ar bheirt ch�ram�ir� a shol�thra�onn c�ram ar sheachtain� malartacha ar an Sc�im Li�ntas C�ram�ra. Faoin reachta�ocht, caithfidh an c�ram�ir an c�ram sin a shol�thar ar feadh seachtain ioml�n m.sh. Luan go Domhnach.

Roinnfidh gach c�ram�ir �oca�ocht thaca�ocht ioncaim an li�ntais c�ram�ra agus an deontas ch�ram sosa bliant�il.

Is f�idir freastal ar ch�ram�ir a shol�thra�onn c�ram ar sheachtain� malartacha ar an sc�im li�ntas c�ram�ra agus an faighteoir c�raim ag freastal ar fhoras c�naithe gach r� seachtain.

Ba ch�ir do gach c�ram�ir iarratas a dh�anamh ar li�ntas c�ram�ra ag baint �s�id as an bhfoirm CR1. M� bh�onn duine ag tabhairt c�raim do dhuine ar sheachtain� malartacha agus an faighteoir c�raim ag freastal ar fhoras c�naithe, n� m�r sonra� maidir leis sin a thaifead ar an bhfoirm iarratais. Beidh na gn�thchoinn�ollacha � thaobh li�ntais c�ram�ra ag baint le c�ram�ir� a bhaineann leas as na socruithe sin. Braithfidh r�ta p� gach c�ram�ir ar a n-imthosca aonair f�in. Gheobhaidh an d� c�ram�ir an pac�iste shochair t� de sc�imeanna saor in aisce m� chomhl�onann siad crit�ir ch�ilitheacha na sc�ime.

Last modified:14/07/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img