Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page


Ní ghéillfear do d’iarratas ar éisteacht ó bhéal más rud é nach bhfuil aon chosúlacht air go bhféadfaí eolas breise a chur ar fáil a rachadh i bhfeidhm ar thoradh d’achomhairc:

Áirítear na cinn seo a leanas le samplaí de chineálacha achomhairc dá leithéid:

  • Achomhairc a agóideann in aghaidh measúnaithe acmhainne ar na forais nár chuir an measúnú costais amhail morgáiste/cíos, billí fóntais, iasachtaí a íoc srl. san áireamh. Sna cásanna den chineál seo, mura gceadaíonn an reachtaíocht go gcuirfí costais dá leithéid san áireamh, ansin ní bheadh aon seans ag achomharc ar an mbonn seo go n-éireodh leis.
  • Achomhairc i ndáil le coinníollacht ÁSPC inar gá íosmhéid ranníocaíochtaí a dhéanamh chun cáiliú. Mura bhfuil do dhóthain ranníocaíochtaí agat, ní bheidh aon tairbhe le baint as éisteacht ó bhéal.
Last modified:16/09/2016