Na himpleachtaí atá ag comhthiomsú ioncaim agus ag cinnteoireacht teaghlaigh


Print page

Na himpleachtaí atá ag Comhthiomsú Ioncaim agus ag Cinnteoireacht Teaghlaigh chun Bochtaineacht agus Díothú a Thomhas

Páipéar teicniúil ar na hImpleachtaí atá ag comhthiomsú ioncaim agus ag cinnteoireacht teaghlaigh chun bochtaineacht agus díothú a thomhas.

Dírítear sa pháipéar teicniúil ar an bpríomh-bhonn tuisceana i dtomhas bochtaineachta na linne seo go gcomhroinntear ioncam i dteaghlaigh ar mhaithe le gach duine sa teaghlach. Oibríonn sé ar mhodúil speisialta i Suirbhé 2010 ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) chun tástáil a dhéanamh ar an mbonn tuisceana sin. Déantar iniúchadh sa pháipéar ar chóras airgeadais an teaghlaigh, lena n-áirítear na daoine sa teaghlach a fhaigheann ioncam, chomh mór is a thugtar ioncam ar mhaithe le daoine eile sa teaghlach agus cé atá freagrach as cinntí airgeadais.

Is mar thoradh ar chlár taighde na Roinne leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) atá an páipéar teicniúil as Anailís agus Tomhas a dhéanamh ar Bhochtaineacht agus Eisiamh Sóisialta, faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 (NAPchuimsiú).

Is iad Dorothy Watson agus Bertrand Maitre as an ESRI agus Sara Cantillon as UCD údair an pháipéir.

Na himpleachtaí atá ag Comhthiomsú Ioncaim agus ag Cinnteoireacht Teaghlaigh chun Bochtaineacht agus Díothú a Thomhas (PDF, 1.2MB)

Last modified:23/10/2013
 

 Downloads