Má cháilíonn breis agus duine amháin sa líon tí don Liúntas Breosla, cé is ceart iarratas a dhéanamh?


Print page


Ní ceadmhach ach do dhuine amháin in aon líon tí an Liúntas Breosla a fháil, is cuma cé mhéid daoine sa líon tí a cháilíonn dó.

Déan seiceáil ar an tábla ar leathanach 11 chun a fháil amach cén duine den líon tí ar ceart dó/di iarrtas a dhéanamh ar an Liúntas Breosla.
​​​

Last modified:02/03/2017
 

 Foirmeacha Iarratais