Má tá breis is duine amháin i mo theaghlach cáilithe le haghaidh Liúntas Breosla, cén duine ar cheart dó/di iarratas a chur isteach air?


Print page

Ní féidir ach le duine amháin in aon teaghlach amháin Liúntas Breosla a fháil, beag beann ar an méid daoine sa teaghlach atá cáilithe lena aghaidh.

Seiceáil an tábla thíos a fheiceáil ar cheart duine den teaghlach iarratas a dhéanamh ar Liúntas Breosla.

Íocaíochtaí le teaghlach Cé ba cheart iarratas a dhéanamh?
Íocaíocht leasa shóisialaigh agus Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh
Íocaíocht leasa shóisialaigh agus Liúntas Réamhscoir Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh
Liúntas Réamhscoir agus Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Duine a fhaigheann Liúntas Réamhscoir
Liúntas Réamhscoir agus íocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Duine a fhaigheann Liúntas Réamhscoir
Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta agus íocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Cuardaitheoir Fadtréimhseach Poist
Íocaíocht leasa shóisialaigh agus íocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh
Íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach agus íocaíocht slándála sóisialaí ó thír eile Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh
Íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile agus Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh

Íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile agus íocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh

Last modified:16/05/2012