Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
  1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
  2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
  3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
  4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
  5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
  6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
  7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar áit fóirdheontais iarscoile um chúram leanaí, is cóir duit teagmháil a dhéanamh le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil. Míneoidh siad an chaoi a n-oibríonn próiseas an iarratais agus tabharfaidh siad na foirmeacha cuí duit.

Má tá tú intofa don scéim ansin, cuirfidh siad litir intofachta ar fáil duit agus seolfaidh siad thú chuig an gCoiste Contae um Chúram Leanaí a bhaineann le hábhar agus socróidh an Coiste sin an áit nó na háiteanna um chúram leanaí duit.

Last modified:21/09/2015