Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
  1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
  2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
  3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
  4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
  5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
  6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
  7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Is ceadmhach duit iarratas a dhéanamh ar áit fóirdheontais iarscoile um chúram leanaí suas le 26 seachtaine tar éis duit dul i mbun do phoist nua, tar éis duit dul i mbun fostaíochta breise nó tar éis duit do chlár fostaíochta a thosú agus glacfar le d’iarratas déanach.

 

Last modified:18/09/2015