Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Má tá ranníocaíocht ÁSPC atá curtha chun sochair/creidmheasa á fháil agat roimh duit dul ar an SDPP leanfaidh tú de ‘chreidmheas’ a fháil i leith gach seachtaine nach n-íocann tú ranníocaíocht Aicme A i do phost páirtaimseartha le linn duit a bheith sa scéim. Má íocann tú ranníocaíochtaí Aicme A i do phost páirtaimseartha, bainfidh tú an sochar iomlán as an ranníocaíocht sin.

Last modified:17/04/2018