Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

 

Cuirfidh Oifig na nAchomharc litir chugat, ina sonrófar an cinneadh achomhairc i scríbhinn. Déanfar é seo chomh sciobtha agus is féidir tar éis d’achomharc a bhreithniú. Mura n-éiríonn le d’achomharc, míneoidh an tOifigeach Achomharc an fáth duit. Cuirfear cóip den chinneadh chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí freisin.​​​​​

Last modified:16/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí