Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Nuair a bheadh an post páirtaimseartha faighte agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil chun iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh sa SDPP. Iarrfar ort an fhoirm iarratais PTA 1 a líonadh d’fhonn sonraí de d’fhostaíocht pháirtaimseartha a thabhairt.

Last modified:17/04/2018