Conas feidhm a bhaint as an Réríomhán


Print page

Is éard atá sa Réríomhán ná uirlis atá áisiúil don úsáideoir agus uirlis a thugann comparáid ar an toirt faoin difríocht idir idir d'íocaíochtaí féideartha agus tú ag obair agus d'íocaíochtaí reatha agus tú as obair, ar bhonn an eolais atá curtha ar fáil agat.

 

Féach an pictiúr anseo chun teacht ar shampla d’aschur.

 

Roimh duit feidhm a bhaint as an Réríomhán, iarrfar ort aontú le clásal séanta ina luaitear go dtuigeann tú gur mar threoir amháin atá sé seo ar an difríocht a d'fhéadfadh a bheith ann.

Ansin iarrfar ort sonraí a chur isteach de na rudaí seo a leanas:

I ndálaí áirithe, feadfaidh tú teidlíocht ar chuid d'fhorlíonadh cíosa/ d'fhorlíonadh úis mhorgáiste a choinneáil nuair a rachaidh tú i mbun fostaíochta.

Ón uair gur íocaíocht uilíoch atá sa Sochar Linbh agus ón uair go leanfaidh an sochar sin ar aghaidh nuair a théann tú i mbun fostaíochta, ní cóir é a áireamh le d'Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta in aghaidh na seachtaine.

Ansin tabharfaidh an Réríomhán comparáid ar an toirt idir do ghlanphá in aghaidh na seachtaine móide aon teidlíocht a fhéadfaidh a bheith agat ar Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus/nó an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (méid Fostaíochta), agus d'Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta faoi láthair móide forlíonadh cíosa/ úis mhorgáiste (méid Leasa).

Last modified:22/12/2014
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img