Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Ní mór iarrataí a dhéanamh i scríbhinn agus ní mór dóthain sonraí a bheith iontu chun go mbeidh a fhios againn cad iad na taifid a bheidh á lorg agat. Ba chóir duit tagairt a dhéanamh i d’iarraidh i scríbhinn don Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir duit a rá ar mhaith leat cóipeanna de na taifid a fháil in aon fhoirm ar leith amhail fótachóip.

Is féidir leat feidhm a bhaint as an bhfoirm iarrata FOI 1 chun d’iarraidh a dhéanamh nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le:

Seirbhísí Eolais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Guthán: (071) 9193302
Íosghlao: 1890 662244
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 71 91 93302

Tabhair faoi deara

le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

le do thoil, nach féidir leis an Roinn Coimirce Soisialaí a ráthú go mbeidh sonraí íogaire pearsanta ar bith, a chuirfear tríd an ríomhphost, slán go hiomlán, Measfar go mbeidh glactha ag custaiméirí a roghnóidh an modh seo le haon phriacal a bheidh i gceist.

Last modified:20/09/2017
 

 Foirmeacha Iarratais