Conas Tuairim a Thabhairt nó Gearán a Dhéanamh leis an Roinn


Print page

Leagtar amach ar an leathanach seo na bealaí éagsúla inar féidir leat tuairimí a thabhairt nó gearáin a dhéanamh maidir le scéimeanna agus seirbhísí na Roinne.

Tuairim nó gearán a sheoladh isteach

Tá nós imeachta foirmiúil curtha i bhfeidhm ag an Roinn maidir le tuairim a thabhairt nó gearán a dhéanamh d’fhonn ligean do chustaiméirí aiseolas a thabhairt ar chaighdeán na seirbhísí a dtugtar dóibh. Ba mhaith linn go n-inseodh custaiméirí dúinn nuair a bhíonn rudaí mícheart, nuair a thugtar seirbhís mhaith dóibh, nó conas is féidir seirbhísí a fheabhsú. Seol ríomhphost chuig qcs@welfare.ie' chun tuairim a thabhairt nó gearán a dhéanamh. Déileálfar faoi rún le do thuairimí.

Nósanna Imeachta faoi Thuairimí agus Ghearáin

Sonraí faoi Nósanna Imeachta na Roinne i leith Tuairimí agus Gearán

Nósanna imeachta gearán faoin Acht um Míchumas, 2005

Is féidir gearán a dhéanamh faoin Roinn mura gcomhlíonann sí forálacha Alt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas, 2005. 

Tabhair do thuairim faoin tseirbhís a tugadh duit i d’oifig áitiúil

Inis dúinn nuair a bhíonn rudaí mícheart, nuair a thugtar seirbhís fhónta duit, nó conas is féidir linn ár seirbhísí a fheabhsú. Is do chustaiméirí ár n-oifigí áitiúla nó brainse agus dóibh siúd amháin an fhoirm ar líne seo. Más mian leat tuairim a thabhairt nó gearán a dhéanamh faoi réimsí eile den Roinn, seol ríomhphost chuig qcs@welfare.ie'.

Tuairim a thabhairt ar ár láithreán gréasáin

Sonraí teagmhála na Roinne Coimirce Sóisialaí

Tá sonraí teagmhála le haghaidh gach ceann d’Oifigí na Roinne ar fáil sa chuid "Déan Teagmháil Linn" den láithreán gréasáin.

Last modified:10/11/2014
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img