Cé mhéad is féidir a fháil?


Print page

Rannóga na mBileog

Bíonn do ráta íocaíochta faoi réir mhéid d'acmhainne seachtainiúla. Is féidir go mbeadh acmhainn sheachtainiúil agat ó fhoinse ar bith (mar shampla, ioncam airgid thirim, réadmhaoin, infheistíochtaí nó coigilteas) suas le €7.60 in aghaidh na seachtaine agus d'fhéadfá an ráta uasta pinsin a fháil go fóill. Má thagann aon mhéadú nó athrú ar d'acmhainn, ba chóir duit an Roinn a chur ar an eolas faoi.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

 
Last modified:22/11/2011