Cén fhad a n-íocfar mé?


Print page

Rannóga na mBileog

 

Tá cead agat Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a fháil, fad is a shásaíonn tú na coinníollacha cáilitheacha agus go bhfuil tú faoi bhun 66 bliain d'aois.

Nuair a bheidh 66 bliain d'aois slánaithe agat, tabharfar cuireadh duit iarratas a chur isteach ar Phinsean Stáit (Neamh-ranníocach). Cuirfear stop leis an bpinsean seo má phósann tú arís/má chláraíonn tú i bpáirtnéireacht shibhialta nua, nó má tá tú i do chónaí le duine éigin eile mar fhear nó mar bhean chéile/mar pháirtnéirí sibhialta.

Má ghabhann tú le bheith i do chónaí taobh amuigh den Stát

Ní íoctar Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh taobh amuigh den Stát.

Má tá tú chun Poblacht na hÉireann a fhágáil le bheith i do chónaí thar lear, ba chóir duit muid a chur ar an eolas láithreach. Má fhilleann tú chun cónaithe anseo, ba chóir duit iarratas a chur isteach ar do phinsean arís, láithreach bonn.

 
 
Last modified:22/11/2011