Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
 1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
 2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
 3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
 4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
 5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
 6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
 7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Má lamháiltear duit ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na háiteanna iarscoile um chúram leanaí, mairfidh do theidlíocht 52 sheachtain ar chuntar nach dtiocfaidh athrú ar do dhálaí.

Má thagann athrú ar do dhálaí, ní mór duit teagmháil a dheanamh le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Is féidir go rachaidh sé seo i bhfeidhm ar do theidlíocht leantach,

 • má chailleann tú do phost,
 • má laghdaíonn tú do chuid fostaíochta;
 • má fhágann tú do chlár fostaíochta;
 • mura d’aois bhunscoile do leanbh a thuilleadh.

Tabhair faoi deara
Is éard atá sa Scéim Iarscoile um Chúram Leanaí ná taca aonuaire ar feadh 52 sheachtainagus ní féidir le tuismitheoir í a úsáid mar thaca an dara huair. An túisce a bheidh tú intofa, áfach, féadfaidh tú an rogha a dhéanamh cathain is mian leat leas a bhaint as an taca seo, mar shampla le linn duit a bheith ar chlár fostaíochta, nuair a bheidh tú ag dul i mbun fostaíochta nó cumasc den dá rud. Féach na samplaí thíos, le do thoil.

Sampla 1:
Téann Máire i mbun poist nua i Meitheamh 2014 agus tá leanbh amháin (atá 6 bliana d’aois) sa bhunscoil aici. Mairfidh a háit chúraim leanaí 52 sheachtain (go Meitheamh 2015) ón dáta a dtosaíonn sí ag obair, fad is a fhanfaidh sí i bhfostaíocht agus fad is a fhanfaidh a leanbh ar scoil.

Sampla 2:
Tosaíonn Seán clár fostaíochta i Meitheamh 2014 agus tá beirt leanaí (atá 8 mbliana agus 13 bliana d’aois) sa bhunscoil aige. Críochnaíonn an leanbh is sine aige anbhunscoil in Iúil 2014. Mairfidh a áit chúraim leanaí don leanbh is óige aige 52 sheachtain (go Meitheamh 2015), fad is a fhanfaidh sé ar an scéim agus fad is a fhanfaidh an leanbh ar scoil. Is in Iúil 2014 a thiocfaidh deireadh leis an áit dá leanbh is sine.

Sampla 3:
I Meitheamh 2014 tosaíonn Áine socrúchán JobBridge a mhairfidh 6 mhí agus tá beirt leanaí (atá 5 bliana agus 7 mbliana d’aois) sa bhunscoil aici. Úsáideann Áine 26 seachtaine den 52 sheachtain a bhíonn le fáil ar an SCIL agus filleann sí ar íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta i Nollaig 2014 nuair a thagann deireadh leis an socrúchán JobBridge. Tagann deireadh lena teacht ar an SCIL freisin. Ansin faigheann Áine fostaíocht in Eanáir 2015 agus comhlíonann sí na critéir a bhaineann leis an SCIL. Tá 26 seachtaine fágtha ag Áine ar an SCIL. Is in Iúil 2015 a thiocfaidh deireadh lena háit don bheirt leanaí.

Last modified:21/09/2015