Cá fhad a mhaireann íóctaíócht FIT?


Print page

 Íocfar an FIT go ceann 52 sheachtain fad is a leanfaidh tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir de bheith gafa le fostaíocht lánaimseartha ar phá nó mar fhostaí/ fhostaithe ar feadh 38 n-uaire an chloig ar a laghad gach coicís.

Ní thiocfaidh athrú ar an ráta FIT is iníoctha i rith na tréimhse dámhachtana 52 sheachtain seo.

Níl ach 2 chás inar féidir do ráta a athrú laistigh den tréimhse dhámhachtana 52 sheachtain.

 1. Féadfar d’íocaíocht a mhéadú má bhíonn leanbh eile agat (trí bhreith, trí uchtáil, trí altramas, trí chaomhnóireacht)
 2. Nuair a rinne tú iarratas ar FIT an uair dheireanach, má bhí an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil agat agus má cuireadh stad leis an íocaíocht seo i rith na tréimhse dámhachtana 52 sheachtain FIT ar an aon ábhar amháin gur shroich an leanbh is óige agat tairseach aoise na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora, d’fhéadfaí an FIT a mhéadú trí mhéid na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora a measúnaíodh sa Triail Ioncaim FIT ba dhéanaí a laghdú go NIALAS.

Ní théann athruithe eile ar ioncam i bhfeidhm ar an ráta FIT is iníoctha, cibé acu is méaduithe nó laghduithe iad na hathruithe.

Ní mór duit iarratas a dhéanamh arís ar FIT ag deireadh na tréimhse 52 sheachtain, má chomhlíonann tú fós na coinníollacha cáiliúcháin.

Leanfaidh an FIT de bheith á íoc go ceann na tréimhse 52 sheachtain, ach amháin mar a dtarlaíonn na nithe seo a leanas:

 • Éilíonn tú Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Cúnamh Feirme nó Liúntas Réamhscoir.
 • Éilíonn do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir méadú ina (h)íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Cúnamh Feirme nó Liúntas Réamhscoir i do thaobh,
 • Éilíonn tú Sochar Breoiteachta nó Sochar Díobhála Ceirde ar feadh breis agus 6 seachtaine
 • Scoireann tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir de bheith gafa le fostaíocht lánaimseartha ar phá mar fhostaithe
 • Laghdaítear do chuid uaireanta fostaíochta agus uaireanta fostaíochta do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora faoi bhun 38 n-uaire an chloig in aghaidh na coicíse
 • Éiríonn tú agus/nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir as obair mar gheall ar aighneas ceirde, mar shampla: stailc
 • Athraíonn tú do sheoladh gan é a chur in iúl dúinn
 • Glacann tú agus/nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir saoire gan phá ón obair
 • Ní dhéanann tú agus/nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir coinne i dtaca le Cárta Seirbhísí Poiblí
 • Ní fhreagraíonn tú agus/nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir scéala ón Roinn
 • í chomhoibríonn tú agus/nó do chéile, do pháirtnéir
  sibhialta nó do chomhchónaitheoir le Cigire Leasa Shóisialaigh
Last modified:30/09/2015