�oca�ocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Féadfaidh tú Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a fháil ar feadh na tréimhse a chomhlíonfaidh tú na coinníollacha cáilithe agus i gcás na n-éileamh nua go léir a bhronntar ar 3 Bealtaine 2012 nó ina dhiaidh sin:

  • Leanfaidh an íocaíocht go dtí go sroichfidh an leanbh is óige agat 12 bhliain d’aois.
  • Ón 4 Iúil 2013, leanfaidh an íocaíocht go dtí go sroichfidh an leanbh is óige agat 10 mbliana d’aois.
  • Ón 3 Iúil 2014, leanfaidh an íocaíocht go dtí go sroichfidh an leanbh is óige agat 7 bliana d’aois.
  • Ón 5 Eanáir 2012 stadfaidh íocaíocht shealadach leath an ráta den Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora san áit ar mó ná €425 sa tseachtain tuilleamh an fhaighteora. Ní rachaidh sé seo i bhfeidhm ar dhaoine a raibh an íocaíocht shealadach á fáil acu roimh an 5 Eanáir 2012.

     

Last modified:23/03/2013