Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

I dtosach, is féidir leat fanacht sa SDPP ar feadh bliana. Féadfar an scéim a shíneadh go ceann tréimhse breise. Le linn duit a bheith sa scéim, ba chóir duit leanúint de bheith ag lorg na hoibre lánaimseartha.

Last modified:17/04/2018