Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Íoctar an liúntas gach seachtain trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) le do chuntas bainc.

Ní mór duit agus do d’fhostóir foirm PTJI 2 a líonadh i ndeireadh gach tréimhse ceithre seachtaine. Tá sé seo riachtanach chun a dheimhniú gur oibrigh tú ní ba lú ná 24 huaire gach seachtain agus go bhfostaítear ar bhonn inárachaithe thú.

Chun aon bhriseadh i d’íocaíocht a sheachaint, moltar duit an fhoirm líonta a chur ar ais go pras chuig do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil.

Last modified:17/04/2018