Conas a �octar an li�ntas?


Print page

Rann�ga na mBileog

D�antar �oca�ocht gach seachtain ag d'oifig phoist �iti�il.

N� m�r duit dul chuig d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh gach seachtain chun dearbh� s�nithe a thabhairt ar na huaireanta at� oibrithe agat.

Chomh maith leis sin, tabharfar foirm duit at� le bheith comhl�naithe ag d'fhost�ir ag deireadh gach tr�imhse ceithre seachtaine. T� g� leis seo le deimhni� gur oibrigh t� ar feadh n�os l� n� 24 uair gach seachtain agus go bhfuil t� ag gabh�il d'fhosta�ocht in�rachais.

Last modified:09/03/2012