Conas a ríomhtar an íocaíocht?


Print page
 
Bunaítear ráta pearsanta na híocaíochta ar an measúnú ar an srian ar do chumas oibre agus ar cibé acu a bhí nó nach raibh Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláine á fháil agat. Bunaítear an íocaíocht ar do mheasúnú leighis mar seo thíos:
 
 
Measúnú Leighis
% de do ráta pearsanta d'íocaíocht Sochar Breoiteachta nó an Phinsean Easláine
Measartha
50
Trom
75
Domhain
100

 

Tabhair faoi deara

Fanann na coinníollacha ó thaobh méadú a íoc do dhuine fásta cáilithe agus/nó do leanbh/ leanaí cáilithe mar an gcéanna leis na coinníollacha sin a bhain le d’éileamh ar Shochar Breoiteachta nó ar Phinsean Easláine.

Má bhí Phinsean Easláine á fháil agat agus má bhí teidlíocht agat ar Shaorthaisteal nó ar Liúntas Oileáin, tá cead agat iad a choinneáil má
cháilíonn tú don Sochar Cumais Pháirtigh. bhí Sochair don Líon Tí (Leictreachas/Gás, Teilifís) á bhfáil agat, tá cead agat iad a choinneáil freisin, faoi réir tástála acmhainne tar éis dhá bhliain. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

 

Last modified:09/09/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí