Conas a ríomhtar ioncam seachtainiúil an teaghlaigh?


Print page

 I dtosach socraímid do mheántuilleamh inmheasúnaithe, meántuilleamh inmheasúnaithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora.

Ansin cuirimid san áireamh aon ioncam ón bhféinfhostaíocht atá agat nó atá ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir. De ghnáth, ríomhtar an t-ioncam ón bhféinfhostaíocht trí scrúdú a dhéanamh ar an tsraith is déanaí de na cuntais. Mura bhfuil dóthain eolais ar fáil, is féidir go dtabharfaidh Cigire Leasa Shóisialaigh cuairt chun an t-ioncam sin a ríomh.

An chead rud eile, cuirimid san áireamh aon ioncam atá agat nó atá ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ó aon fhoinse eile.

Suimítear na trí mhír seo, tuilleamh ón bhfostaíocht, ioncam ón bhféinfhostaíocht agus ioncam ó aon fhoinse eile, agus is ionann iad agus Ioncam Seachtainiúil an Teaghlaigh.

Last modified:28/10/2015