Pinsean na nDall - SW 76


Print page

 

Baintear feidhm as an bhfoirmle seo:
Caipiteal: Acmhainn sheachtainiúil a mheasúnaítear:
An chéad €20,000
Dada
€20,000 - €30,000
€1 sa €1,000
€30,000 - €40,000
€2 sa €1,000
Os cionn €40,000
€4 sa €1,000

Sampla 1

Tá coigilteas €45,800 ag duine singil agus níl aon acmhainn eile aige/aici.

Méid an choigiltis                                                       €45,800
Léide an chéad €20,000 (neamhaird tugtha air)           - €20,000
                                                                                €25,800

Measúnaítear an t-iarmhéid €25,800 mar a leanas:

Measúnaítear €10,000 ag €1 sa €1,000                        €10.00
Measúnaítear €10,000 ag €2 sa €1,000                        €20.00
Measúnaítear  €5,000 ag €4 sa €1,000                         €20.00

Ní mheasúnaítear an t-iarmhéid €800 mar tá sé níos lú ná €1,000.

Acmhainn sheachtainiúil                                            €50.00

Pinsean Seachtainiúil na nDall ag rátaí reatha:          €145.50

Sampla 2

Tá comhchoigilteas €100,800 ag lánúin agus níl aon acmhainn eile ag an lánúin sin.

Méid an chomhchoigiltis                                             €100,800
Coigilteas inmheasúnaithe (leath an chomhchoigiltis)     € 50,400

Measúnaítear é seo mar a leanas:
Coigilteas inmheasúnaithe                                           € 50,400
Lide an chéad €20,000 (neamhaird tugtha air)            -   € 20,000
                                                                                  €30,400

Measúnaítear an t-iarmhéid €30,400 mar a leanas:

Measúnaítear €10,000 ag €1 sa €1,000                        €10.00
Measúnaítear €10,000 ag €2 sa €1,000                        €20.00
Measúnaítear €10,000 ag €4 sa €1,000                        €40.00
 
Ní mheasúnaítear an t-iarmhéid €400 mar tá sé níos lú ná €1,000.
Acmhainn sheachtainiúil do gach duine                        €70.00
 
Pinsean Seachtainiúil na nDall (ag rátaí reatha):            
 

Ráta Pearsanta                                                           €125.50
Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe faoi bhun 66 bliana      €  83.30
Iomlán                                                                        €208.80

Tabhair faoi deara:
Má cháilíonn tú do Phinsean na nDall, socrófar an ráta íocaíochta a gheobhaidh tú ar leibhéal ar chóir go dtabharfadh sé caighdeán leordhóthanach maireachtála duit. Bheadh súil ag an Roinn go gcaithfeá do phinsean uile, nó an chuid ba mhó de, gach seachtain chun íoc as do ghnáthchostais laethúla mhaireachtála.

Más mian leat, áfach, cuid de do phinsean a choigilt, cuirfear tástáil acmhainne ar an gcoigilteas sin sa chaoi chéanna agus a dhéantar i gcás coigiltis ó aon fhoinse eile (mar shampla, ó thuilleamh, ó phinsean ceirde nó ó oidhreacht).

Ag brath ar mhéid an choigiltis a chnuasaíonn tú ó na foinsí go léir, d’fhéadfadh laghdú ar Phinsean na nDall (nó aistarraingt de) a bheith mar thoradh air.

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí