Conas a íoctar an FIT?


Print page

 Íoctar an FIT leat trí íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Ní foláir nó gur cuntas reatha, taisce nó coigiltis é an cuntas seo, ní ghlacfar le cuntas morgáiste.

Cuirfear tús le haon íocaíocht dá gcáileoidh tú ar an gCéad Déardaoin tar éis do Rannóg an FIT d’fhoirm iarratais FIS 1 a fháil.

Last modified:28/10/2015