Conas a oibríonn an Scéim?


Print page
 

Blianta a dtugtar neamhaird orthu

Ó 6 Aibreán 1994, féadtar neamhaird a thabhairt ar bhliain iomlán ranníocaíochta a chaitear mar chúramaí baile ó thaobh do mheánmhéid bliantúil i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) a áireamh, suas go huasmhéid 20 bliain. Is í an éifeacht a bhíonn aige seo ná do mheánmhéid bliantúil a mhéadú mar roinntear an líon céanna ranníocaíochtaí iomlána ar líon níos lú blianta, féach an sampla thíos.

Creidmheasanna um chúramaíocht bhaile

Ós rud é nach féidir neamhaird a thabhairt ach ar bhliain iomlán ranníocaíochta, déantar foráil maidir le creidmheasanna um chúramaíocht bhaile a dheonú nach mbíonn ináirithe ach i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) i leith:

  • (1) tréimhse um chúramaíocht bhaile is lú ná bliain iomlán ranníocaíochta.
  • (2) cuid de bhliain i dtús tréimhse um chúramaíocht bhaile agus/nó i ndeireadh na tréimhse sin.

Meánmhéid bliantúil a áireamh i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach)

Áirítear do mheánmhéid bliantúil trí líon iomlán do ranníocaíochtaí ÁSPC ináirithe a íocadh agus a cuireadh chun sochair a roinnt ar líon iomlán do bhlianta ranníocaíochta.

Sampla: Tá 800 ranníocaíocht ÁSPC agat go hiomlán agus is é líon iomlán do bhlianta ranníocaíochta ná 45.

Áirítear an meánmhéid bliantúil mar a leanas:

Líon iomlán na ranníocaíochtaí íoctha:  800
Roinn an líon iomlán ar líon na mblianta: 45    =meánmhéid bliantúil 18

D’fhág tú do phost chun cúram lánaimseartha a dhéanamh de do leanbh nuabheirthe.

Dáta breithe an linbh: 12 Bealtaine 1994.
An 12ú breithlá ag an leanbh: 12 Bealtaine 2006.

Taispeánann an tábla seo a leanas an meánmhéid bliantúil coigeartaithe, agus na tréimhsí um chúramaíocht bhaile san áireamh.

Taispeánann an sampla thíos an chaoi a bhfeidhmíonn an scéim.

Sampla: Fágann tú do phost chun cúram a dhéanamh de leanbh nuabheirthe.

<> <>      <>  <>      <> 
Meánmhéid bliantúil a áireamh i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach), agus na tréimhsí um chúramaíocht bhaile san áireamh
Tréimhse um chúramíocht bhaile Ranníochaíochtaí iomlána (íoctha agus curtha chun sochair) Blianta iomlána ranníocaíochta Meánmhéid Bliantúil  
Meánmhéid bliantúil seachas tréimhsí um chúramaíocht bhaile  800  45  18
Cuir creidmheasanna um chúramaíocht bhaile leis maidir le cuid de bhliain i dtús na tréimhse umchúramaíocht bhaile, ó dháta breithe an linbh go deireadh na bliana ranníocaíochta (12/05/1994 - 05/04/1995)  +47    
Bain na blianta iomlána um chúramaíocht bhaile de na blianta iomlána ranníocaíochta, mar tugtar neamhaird orthu (06/04/1995 - 31/12/2005)  -11 
Cuir creidmheasanna um chúramaíocht bhaile leis maidir le cuid de bhliain i ndeireadh na tréimhse umchúramaíocht bhaile, ó thús na bliana ranníocaíochta go dtí an 12ú breithlá ag an leanbh (01/01/2006 - 12/05/2006)  +19    
Meánmhéid bliantúil coigeartaithe, agus na tréimhsí um chúramaíocht bhaile san áireamh  866  34  25*


Tabhair faoi deara

*Ó 1 Eanáir 2002, cuireadh an bhliain ranníocaíochta i gcomhréir leis an mbliain féilire. Mhair an bhliain ranníocaíochta 2001 ó 6 Aibreán 2001 go 31 Nollaig 2001. Roimhe sin, mhair an bhliain ranníocaíochta ó 6 Aibreán go 5 Aibreán.

Chun a thuilleadh sonraí a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:09/02/2017
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí