Conas a oibríonn an Scéim?


Print page
 

Deonaítear bliain chúramaíochta baile duit i dtaca le gach bliain chánach iomlán (Eanáir go Nollaig) a chaith tú leis an gcúram. Is féidir leat creidmheasanna cúramaíochta baile a fháil go dtí deireadh na bliana cánach inar thosaigh tú an chúramaíocht bhaile. Ar an gcaoi chéanna, má éiríonn tú as a bheith i do chúramaí baile i rith na bliana cánach, is féidir leat creidmheasanna cúramaíochta baile a fháil go dtí an dáta a stadann tú. Cabhraíonn creidmheasanna faoin Scéim um Chúramaí Baile leat cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach) agus dó sin amháin.

Taispeánann an sampla thíos an chaoi a bhfeidhmíonn an scéim.

Sampla: Fágann tú do phost chun cúram a dhéanamh de leanbh nuabheirthe.

Dáta breithe an linbh: 12 Bealtaine 1994
12ú breithlá an linbh: 12 Bealtaine 2006

Tréimhse iomlán na cúramaíochta baile:

12 Bealtaine 1994 - 12 Bealtaine 2006

Ó: Go: Do thaifead árachais:
12 Beal. 1994 5 Aib. 1995 Faigheann tú creidmheasanna go dtí deireadh na bliana cánach.
6 Aib. 1995 31 Noll. 2005 Áirítear iad seo mar bhlianta iomlána cúramaíochta baile (féach an nóta thíos).
1 Ean. 2006 12 Beal. 2006 Faigheann tú creidmheasanna go dtí 12ú breithlá do linbh.


Nóta

Tháinig bliain chánach an fhéilire i bhfeidhm sa bhliain 2002. Níor mhair an bhliain chánach 2001 ach ó 6 Aibreán 2001 go 31 Nollaig 2001. Roimhe sin, thosaigh an bhliain chánach ar 6 Aibreán na chéad bhliana agus chríochnaigh sí ar 5 Aibreán na bliana dár gcionn.

Cuirfimid tréimhse na cúramaíochta baile (12 bhliain sa sampla) san áireamh nuair a áireoimid an meánlíon bliantúil ranníocaíochtaí i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach). Féadfar suas le 20 bliain cúramaíochta baile a chur san áireamh chun cabhrú leat cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach).

Mura bhfilleann tú ar an obair tar éis duit éirí as bheith i do chúramaí baile, is féidir leat a bheith i do ranníocóir deonach. Chun a thuilleadh sonraí a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

 
 
Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí