Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


  

I dtaca le héilimh dar tús 6 Eanáir 2014 nó ina dhiaidh sin

I gcás éilimh ar an Sochar Máithreachais i leith tréimhse saoire máithreachais dar tús 6 Eanáir 2014 nó ina dhiaidh sin, is é an ráta caighdeánach a bheidh iníoctha ná €230.00 sa tseachtain.

Daoine fostaithe agus daoine féinfhostaithe

I ngach cás, cuirimid ráta an tSochair Mháithreachais i gcomparáid le ráta an tSochair Bhreoiteachta a gheofá dá mbeifeá as láthair ón obair de dheasca breoiteachta. Déanfaimid seiceáil air seo duit agus gheobhaidh tú an ceann is airde den dá ráta go huathoibríoch (féach cuid 6 chun a thuilleadh sonraí a fháil).

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais