Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page
Chun d'acmhainn a áireamh ó choigilteas agus ó infheistíochtaí, suimítear le chéile na rudaí seo a leanas i dtosach:
 • luach airgid infheistíochtaí agus maoine (seachas do bhaile cónaithe),
 • airgead in aon chuntas coigiltis nó in aon chineál eile cuntais, agus
 • airgead ar láimh.

Ansin úsáidtear an fhoirmle seo a leanas.

​Caipiteal: Acmhainn sheachtainiúil
a mheasúnaítear:​
​An chéad €20,000 Dada​
€20,000 - €30,000​ €1 an €1,000
€30,000 - €40,000​​ ​€2 an €1,000
Os cionn €40,000​ €4 an €1,000

Sampla: 

Is tuismitheoir cáilithe thú le triúr leanbh atá cáilithe agus tá coigilteas agus infheistíochtaí dar luach €35,000 agat, ach níl aon ioncam eile agat.
 
Méid an choigiltis                                             €35,000
Lúide an chéad €20,000 (neamhaird tugtha)        €20,000
                                                                       €15,000
 
Measúnaítear an iarmhéid €15,000 mar seo a leanas:
€10,000 a mheasúnaítear ag €1 an €1,000        €10.00
€5,000 a mheasúnaítear ag €2 an €1,000          €10.00
Acmhainn sheachtainiúil                                  €20.00
 
Sa sampla seo, gheofá Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora €264.90 (ar rátaí reatha) sa seachtain (ráta pearsanta €175.50 agus trí mhéadú um leanbh cáilithe,29.80 an leanbh).
 
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie
   
   
   
   
  Last modified:15/09/2015