Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Is mar acmhainn a mheasúnaítear íocaíochtaí pearsanta cothabhála agus íocaíochtaí cothabhála do leanaí. Is é sin le rá, is mar acmhainn a mheasúnaítear na híocaíochtaí cothabhála go léir.

Má tá costas tithíochta agat, déanfar suas le €95.23 sa tseachtain de d’íocaíocht chothabhála a fhritháireamh in aghaidh do chostais tithíochta agus measúnófar leath an fhuílligh mar acmhainn.

Ní mór duit fianaise a thabhairt ar chostais tithíochta, mar admháil chíosa nó leabhar cíosa ó do thiarna talún nó ráiteas faoi d’aisíocaíochtaí morgáiste.

Sampla:

Is tuismitheoir cáilithe thú le beirt leanbaí atá cáilithe. Faigheann tú cothabháil €80.00 sa tseachtain agus íocann tú cíos €35.00 sa tseachtain.

Cothabháil sheachtainiúil                       €80.00

Lúide cíos seachtainiúil                         €35.00

Iarmhéid na cothabhála                         €45.00

Roinnte ar 2 = acmhainn sheachtainiúil  €22.50

Sa sampla seo, gheofá Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora €232.60 (ar rátaí reatha) sa tseachtaine (ráta pearsanta €173.00 agus dhá mhéadú um leanbh cáilithe, €29.80 an leanbh).

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:15/09/2015