Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Ní foláir an meántuilleamh seachtainiúil atá agat gan a bheith os cionn €425.

Má tá tú ag obair, is mar seo a leanas a mheasúnaítear do thuilleamh ón bhfostaíocht nó ón bhféinfhostaíocht:

Tugaimid neamhaird ar an gcéad €90.00 den tuilleamh seachtainiúil ón bhfostaíocht agus/nó ón bhféinfhostaíocht.

Measúnaímid leath fhuílleach an tuillimh os cionn an €90.00 seo mar acmhainn, suas le €425 sa tseachtain.

Sampla

Is tuismitheoir cáilithe thú, le beirt leanbh atá cáilithe agus tuilleamh seachtainiúil €200.00 agat, ach gan aon ioncam eile agat.

 

Olltuilleamh seachtainiúil                      €200.00

Lúide an neamhaird sheachtainiúil         €  90.00

Fuílleach an tuillimh                              €110.00

Roinnte ar 2 = acmhainn sheachtainiúil    €55.00

Sa sampla seo, gheofá Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora €200.10 go hiomlán (ráta pearsanta €140.50 agus dhá mhéadú um leanbh cáilithe, €29.80 an leanbh).

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara
Tá duine ag a bhfuil ollioncam is lú ná €425 (ón bhfostaíocht agus/nó ón bhféinfhostaíocht) i dteideal neamhaird de ranníocaíochtaí aoisliúntais, ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh, tobhach pinsin agus síntiúis cheardchumainn a fháil chun críocha teidlíocht ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a shocrú.

 

 
Last modified:15/09/2015