Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Íocfar an pinsean má tá an Roinn sásta go bhfuil an oiread sin dochair déanta do radharc do shúl nach bhfuil tú in ann tabhairt faoi aon obair dá bhfuil radharc na súl bunriachtanach nó nach bhfuil tú ina ann leanúint de do ghnáthghairm bheatha mar gheall ar dhrochradharc.

Má tá tú cláraithe mar dhuine dall le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (CNÉD), is gnách go nglactar leis an gclárú seo mar rud a chomhlíonann coinníoll daille na scéime pinsin. Mura bhfuil tú cláraithe le CNÉD, áfach, ní mór duit tuairisc mhíochaine ó mháinlia oftalmach nó ó optaiméadraí a thíolacadh don Roinn. Cuirfidh an Roinn foirm ar fáil duit chun na críche seo.

In aon chás ina n-eascraíonn amhras maidir le comhlíonadh choinníoll daille na scéime, tabharfaidh Príomhchomhairleoir Míochaine na Roinne breithiúnas ar an ngnó.

Last modified:14/05/2013
 

 Íoslódáilí